H2TIMES.NEWS
No.1_2022

H2 TIMES / Hydrogen Driven News
vydává H2 TIMES, s.r.o. 

H2 TIMES Studio / Redakce
T. G. Masaryka 840, 293 01 Mladá Boleslav

Obsah

Mgr. Petr Hušek, senior editor H2T

mobil: +420 733 152 143

e-mail: petr.husek@h2times.news

e-mail: editor@h2times.news

 

Sociální sítě H2 TIMES / Selfienity

/ LinkedIn / Instagram / FB / YouTube /

Bc. Kristýna Velebná 

kristyna.velebna@h2times.news

selfienity@h2times.news

web: www.h2times.news

 

H2T tvorba: CAR ART ONE, s.r.o. / web: ADENT CZ, s.r.o.