H2TIMES.NEWS
No.1_2022

Rozhovory Miroslav Řehulek: Používám vodík každý den

07.07.2022

Vzděláním ekonom, duší optimistický obchodník, zajímající se mimo jiné o lidské tělo a jeho zdraví, provozující zdravý životní styl, založený na rozumně zdravé stravě a vodíkové alkalické vodě, sportování, studování, relaxování v sauně a ideálně i s hudbou. Rodinu, přátele a dobrou životní pohodu má na nejvyšších příčkách svých hodnot. To je Miroslav Řehulek, obchodní ředitel společnosti H2 World Health & Beauty Company.

Jak dlouho se již molekulárním vodíkem a jeho prospěšnými účinky zabýváte a kdy poprvé jste se o molekulárním vodíku dozvěděl?

Na základě náhodně získané informace v lednu 2019, o existenci vodíkem obohacené pitné vody, kterou lze vyrobit jednoduše doma, jsem začal vyhledávat informace z dostupných zdrojů. Také jsem se setkal s lidmi, kteří vodu, obohacenou o molekulární vodík, každý den pijí. V březnu 2019 jsem si pořídil domácí ionizátor vody, a to byl úplný počátek mého spojení s molekulárním vodíkem.

Společnost H2 Global Group je světovým lídrem a průkopníkem na poli vodíkových technologií, a to pro různé obory lidské činnosti: pro zdravotnictví, kosmetiku, lázeňství, wellness, zemědělství, chovatelství... Ve kterých z těchto oborů má podle vás molekulární vodík největší budoucnost?

Potenciál používání vodíku v různých oblastech života není dosud zcela prozkoumán. Denně čteme o vodíku pro energetiku, slibně se vodík jeví v oblasti mobility. Je proto logické, a pro mě osobně nejvíce zajímavé, že vodík je zkoumán také v oblasti vlivu na tělesné buňky a procesy v nich probíhající. Dosavadní výzkumy i praktické zkušenosti ukazují, že terapeutický rozsah molekulárního vodíku bude podstatně širší, než dosud víme. Velmi věřím v prospěšnost vodíku jak v ovlivňování a nápravě negativně působících intrabuněčných procesů, tak také v oblasti prevence vzniku degenerativních procesů v buňkách. Určitě se dočkáme využívání vodíku v humánní i veterinární medicíně, jako tomu je již po několik desetiletí například v Japonsku. Segmentem s nekonečným potenciálem je péče o tělesnou krásu a fyzickou i duševní svěžest.

Co se týče lidského zdraví – jakou škálu nemocí může molekulární vodík pozitivně ovlivnit, tj. urychlit vyléčení?

Molekulární vodík je popsán jako faktor napomáhající procesům stabilizace narušeného buněčného prostředí u téměř 180 degenerativních civilizačních onemocnění. Není proto divu, že vliv vodíku na průběh či léčení nabírá obrátek. Děje se tak především v Japonsku, Číně, Jižní Koreji a USA.

Molekulární vodík má prokazatelně blahodárné účinky pro většinu pacientů, kteří prodělali covid. Může sloužit i jako efektivní prevence proti covidu?

Prevencí proti jakémukoli patogennímu činiteli, způsobujícímu onemocnění, je cílené dosažení a trvalé udržování rovnovážného stavu (homeostázy) v tělesných buňkách, z nichž je celé naše tělo utvořeno. Jak už dnes víme, molekulární vodík dokáže významným způsobem eliminovat míru tzv. oxidativního stresu, tedy fyziologicky nevyhnutelných biochemických procesů, s jejichž zvládáním by si mělo naše tělo samo poradit díky „zabudovaným“ vnitřním regulačním a opravným mechanismům. Nicméně stále častěji vidíme, že náš uspěchaný styl života s sebou přináší vyšší míru stresu. Za oxidativním stresem stojí, mimo jiné, také volné radikály kyslíku, způsobující oxidaci buněk a jejích vnitřních částí – buněčného jádra, DNA a mitochondrií (výrobců energie). K eliminaci oxidace potřebuje buňka kontakt s antioxidačním činidlem – tzv. reduktantem, aby mohlo dojít k obnovení vnitřní buněčné rovnováhy. Právě molekulární vodík se jeví jako ideální, vysoce účinný a zcela bezpečný reduktant. V preventivním působení vodíku na faktory oxidativního stresu spatřuji obrovský potenciál pro zvládání oxidačních procesů v buňkách, a tím také pro neustálé posilování jejich fyziologicky správného vývoje a zdravého fungování. Co se covidu týče, vnímám úžasný potenciál vodíku v posilování zdravého života buněk – respiračního, imunitního, kardiovaskulárního i lymfatického systému člověka. Onemocnění covid-19 nepovažuji za něco, co se svým vlivem na buněčný organismus liší od jiných patogenezních procesů. Vědeckou studií, provedenou v České republice, byl nedávno prokázán velmi pozitivní vliv vdechovaného vodíku na revitalizaci virem zasažené a poškozené tkáně plic a okolních anatomických struktur. Preventivní účinek vodíku na zdravý vývoj buněk, jakož i na jejich obranyschopnost jsem už zmínil. Tedy ano – molekulární vodík jakožto účinná prevence v podstatě jakéhokoli civilizačního onemocnění, respirační z tohoto nevyjímaje. Samozřejmě, že prevence není pouze o vodíku, jedná se o velmi komplexní a složitý systém, zahrnující kvalitu a množství přijímané stravy, čistotu vdechovaného vzduchu, kvalitu a množství přijímané vody, pohybovou aktivitu, posilování mentální výkonnosti, nastavení mysli a mnoho dalších faktorů.

O jaké produkty je v současnosti mezi zákazníky H2 Global Group největší zájem? A vidíte v poptávce po konkrétních produktech nějaký rozdíl mezi zákazníky v ČR a zákazníky například v Maďarsku nebo Velké Británii?

Naši zákazníci se zajímají nejvíce o výživové doplňky generující vodík v zažívacím traktu, říkáme tomu vnitřní produkce endogenního vodíku. Důvodem jejich zájmu je jednoduchost a cenová dostupnost takového řešení. Tablety produkující vodík si může dovolit koupit opravdu každý. Nejvíce jsou zákazníky žádány tablety H2 Forte s kurkuminem a nápojový sáček, obsahující mikrogranulát H2 Immunity Drink. Žádané jsou i tablety H2 Dent Care, zajištující produkci vodíku přímo v ústní dutině (jazyk, dásně, zuby a nervová vlákna), nově je nabízíme s přídavkem CBD. Stále větší oblibě se začínají těšit naše generátory vodíku pro inhalování a výrobu vodíkem sycené pitné vody, zmíním hlavně model pro použití v domácnosti i kanceláři H2 Generator i300, případně cestovní a velmi snadno přenosný H2 Generator i150. Zahraniční expanzi teprve zahajujeme a prozatím nepozorujeme žádné významnější rozdíly v preferencích tuzemských a zahraničních klientů.

Jaké produkty s molekulárním vodíkem používáte vy sám osobně a proč?

Při mém osobním „konzumování“ molekulárního vodíku kladu největší důraz na denní pití vysoce hydrogenované vody, samozřejmostí pro mě jsou tablety H2 Forte a H2 Dent Care, s jednou denní porcí nápoje H2 Immunity Drink. Inhalovaný vodík ze stolního generátoru i300 přijímám ve dvou půlhodinových dávkách, první dopoledne během práce s počítačem, druhou pak odpoledne při relaxační půlhodině s hudbou, anglickým podcastem nebo studiem španělštiny – cítím, že mi vodík pomáhá přísun těchto informací do mozku zvládat lépe, než když jsem podobné činnosti provozoval dříve bez vodíku. 

Portfolio produktů H2 Global Group je mimořádně široké. Najdeme v něm vše od vodíkových generátorů a inhalátorů přes ionizátory vody až třeba po doplňky stravy. Je toto vaše portfolio již kompletní (ucelené), nebo ještě nějaký další důležitý vodíkový produkt připravujete k uvedení na trh?

Ano, v H2 Global Group nabízíme ucelenou řadu „vodíkových“ produktů pro pět různých způsobů přijímání vodíku do těla. Tři jsou vnitřní (generátory s inhalátorem, vodní ionizátory, doplňky stravy), dva vnější (tablety pro vodíkovou koupel a prášek pro vodíkovou masáž). Jsme lídrem segmentu a udáváme směr vývoje. Je pochopitelné, že přemýšlíme o dalších nových produktech, případně nových formách podání. Disponujeme firemním technicko-výzkumným a vývojovým pracovištěm v Ostravě, jsme partnerem lokální farmaceutické firmy, kde produkujeme naše tablety, máme vědecky orientovaný tým renomovaných odborníků z oborů medicína, lékařství, biologie, fyziologie, chemie, integrativní medicína, sportovní medicína. Pro příznivce molekulárního vodíku pro terapeutické účely připravujeme nové produkty a nová řešení. Personálně expandujeme také dovnitř firmy, zažíváme rychlý rozvoj. Všichni máme cosi společného – fandíme vodíku a nosíme jej proto nejen v našich srdcích, ale doslova ve všech našich buňkách. Není to nic neobvyklého – vodík totiž proniká doslova do každé buňky těla, kam díky své minimální velikosti velmi snadno vstupuje v roli pozorovatele, diagnostika, dárce antioxidačního elektronu, podporovatele tvorby energie, alkalizačního činitele, spouštěče očistného procesu, vyrovnávače narušené buněčné rovnováhy a „omlazovače“. Možná to je až příliš mnoho práce pro nejmenší molekulu ve vesmíru – lidmi často opomíjeného, ale o to více dnes studovaného prvku z první pozice Mendělejevovy periodické soustavy prvků, který už dnes výrazně mění naši budoucnost. Budeme jím topit, pohánět tovární stroje, budeme s jeho pomocí cestovat a budeme se jeho přičiněním také léčit i uzdravovat. Věřím, že jako lidstvo právě stojíme na prahu „vodíkové revoluce“ a jsem velmi rád, že spolu se svými kolegy v H2 Global Group mohu být u toho.

Petr Hušek

Foto: Archív Miroslava Řehulky

< a target = "_blank" href = "https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.h2world.store%2Fp%2Fnoviny-h2-times&src=sdkpreparse " class = "fb-xfbml-parse-ignore" > Sdílet
 
Miroslav Řehulek: Používám vodík každý den

Miroslav Řehulek, obchodní ředitel společnosti H2 Global Group: "Dosavadní výzkumy i praktické zkušenosti ukazují, že terapeutický rozsah molekulárního vodíku bude podstatně širší, než dosud víme. Velmi věřím v prospěšnost vodíku jak v ovlivňování a nápravě negativně působících intrabuněčných procesů, tak také v oblasti prevence vzniku degenerativních procesů v buňkách."

Miroslav Řehulek: Používám vodík každý den

Nejvíce jsou zákazníky žádány tablety H2 Forte s kurkuminem a nápojový sáček, obsahující mikrogranulát H2 Immunity Drink.

Miroslav Řehulek: Používám vodík každý den

Stále větší oblibě se začínají těšit naše generátory vodíku pro inhalování a výrobu vodíkem sycené pitné vody, zmíním hlavně model pro použití v domácnosti i kanceláři H2 Generator i300, případně cestovní a velmi snadno přenosný H2 Generator i150.